Tr | En

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin

devamı...

Enerji Yönetimi

Azalan enerji kaynakları, artan çevre kirliliği ile Enerji Yönetimi çok büyük ve gitgide önemi artan olan bir konu olmaktadır.

devamı...

Enerji Etüdü

Tesis genelinde Enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır.

devamı...

ISO 50001 – Karbon

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile şirketlerin; Enerji Yönetimi Politikasını oluşturması, enerji verimlilik hedeflerinin belirlemesi,

devamı...

Eva Akademi

EVD kurulduğu yıldan beri sunduğu eğitim faaliyetlerini 2009 yılından itibaren EVA Enerji Verimliliği Akademisi adıyla devam ettirmektedir.

devamı...

Çevreye Duyarlı Tesis

EVD tesisinizin tüm faaliyetlerini gözden geçirerek sera gazı emisyonu durumu hakkında size rapor sunuyor...

devamı...