TR | EN

Çevreye Duyarlı Tesis

Çevreye duyarlı olmak hepimizin görevi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere verdiği “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız)” belgesi ile hem otellerin çevreye duyarlılık adına yaptıkları düzenlemeleri onaylamak hem de otel personeli ve konukların çevre konusundaki farkındalıklarını artırmak hedeflemektedir.

EVD Enerji Yönetimi olarak, otellerde Enerji Yönetimi hizmetinin yanı sıra, Yeşil Yıldız konusunda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, otellerde çevreye duyarlılığı artırmak ve Yeşil Yıldız belgesini almak için verimliliğini artırmak, enerji ve atık takibini yapmak, eğitimler düzenlemek ve otellerin çevre ve enerji verimliliği konusundaki eylemleri için yol haritası hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak gibi çalışmalar yapmaktayız.