TR | EN

Enerji Yönetimi

2016 yılı itibariyle ATALIAN Türkiye Ailesi’ne katılan EVD sunduğu çözüm odaklı ve inovatif hizmetlerle enerji verimliliği ve zaman tasarrufu sağlarken, maliyetleri de düşürüyor.

 

Gelişen teknolojinin açığa çıkardığı “Verimli Tüketim” ve  “Tasarruf” ihtiyacına uygulamaları ve çözümleriyle cevap verebilen, Türkiye’de enerji verimliliğini ve yönetimini mekanik, elektrik ve bina kabuğu sistemleri kapsamında uygulayan ve ilgili bakanlıktan “EVD” yetkisi alan ilk öncü firma ünvanına sahip EVD Enerji Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş firmamız 2016 itibariye ATALIAN Global Service bünyesine katılarak kısa zamanda ATALIAN’ı rakipleri içinde oldukça önemli bir mevkiye taşıdı ve gelecekte de müşterilere değer katan hizmetler sunmaya devam edecektir.

 

Azalan enerji kaynakları, artan çevre kirliliği ile Enerji Yönetimi çok büyük ve gitgide önemi artan olan bir konu olmaktadır.

Genel olarak tesislerde enerji maliyetleri, işletmenin operasyonel bütçesinde yüzde 10 ile 50 oranında yer alır. Ürünün, hizmetin birim maliyetini, kurumun karlılığını ve rekabet gücünü etkiler. Dolayısıyla ENERJİ YÖNETİMİ yapmak günümüz koşullarında kaçınılmaz olmaktadır. İyi bir Enerji Yönetimi, %5 ile %40 arasında enerji tasarrufu sağlar.

Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın yani gerekli olan 3 ışıktan 1’ini söndürerek değil akıllı Mühendislik Çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Diğer bir açıdan tesislerde enerji yönetimi açıklanırsa ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerinin enerjiyi verimli kullanarak azaltılması, aynı enerji ile daha çok üretim yapılması, karlılığın artırılmasıdır.

Firmamız konusunda uzman kadrosu ile detay analizler yaparak tesislerde enerji tüketim durumlarını incelemekte, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) sunmaktadır. Enerji Verimlilik Kanununu kapsamında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9 ncu maddesi gereği Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü‘ne bildirilmesi gereken bina enerji yöneticisi görevlendirmeleri firmamızın Enerji Yöneticileri ile karşılanabilmektedir.

Pek çok prestijli binalar ve seçkin üretim tesisleri referansları arasındadır. (tıklayınız)

GLOBAL ENERJİ YÖNETİM MODELİMİZ: ERGELIS

ATALIAN‘ın global enerji yönetim modeli olan Ergelis, Fransa’da innovasyon ödülü almış bir algoritmanın günümüz koşullarına uyarlanmış yenilikçi bir versiyonudur.

Mevcut bina otomasyon sistemi üzerine entegre edilen sistem, binadaki teknik cihazların enerji sarfiyatlarını günlük sıcaklık değerlerine göre optimize ederek çalışmasını sağlar.

Bu esnada tesiste bulunan enerji yöneticisi ve teknik ekip, sürekli enerji seviyelerini monitörden gözlemler. Sistemde görülen anormallikler konusunda anında müdahalelerde bulunarak enerji verimlilik oranlarının yükselmesinde aktif rol alırlar.

Enerji sarfiyatları referans alınan bir önceki sene değerlerine göre anlık olarak izlenebilmektedir. Bu ekranlar hem müşteriler tarafından anlık takip edilebilmekte, hem de binayı işleten teknisyenler tarafından görüntülenebilmektedir.

Avrupa’da çok sayıda bina Ergelis sistemi tarafından kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle tek bir müşteri grubuna ait çok lokasyonlu uygulamalarda ciddi tasarruf tutarları gözlemlenmiştir.

ERGELIS ENERJİ YÖNETİCİSİ

Enerji Yöneticisi, bir binanın enerji tüketiminin izlenmesinden sorumlu bir enerji uzmanıdır.

Bir uzman ağının yardımıyla gözetim faaliyetlerini koordine eden Enerji Yöneticisi, binaların ve ekipmanın verimliliğini artırmak için öneriler sunar. Müşterilere enerji tasarrufu sağlamak amacıyla tesis yönetimi için uzaktan izleme araçları kullanır.

Ergelis’in Enerji Yöneticisi Çözümü, ofis binalarında enerji kullanımında %20’ye varan tasarruf sağlayabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

 https://atalian.com.tr/enerji-yonetimi/

 http://www.ergelis.com/en/