ISO 50001 ile Enerji Tasarrufu

ISO 50001 ile Enerji Tasarrufu

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile şirketlerin; Enerji Yönetimi Politikasını oluşturması, enerji verimlilik hedeflerinin belirlemesi, enerji yönetim programlarını oluşturması ve bu sayede tükettikleri enerjiyi yönetmesi sağlanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile şirketlerin; Enerji Yönetimi Politikasını oluşturması, enerji verimlilik hedeflerinin belirlemesi, enerji yönetim programlarını oluşturması ve bu sayede tükettikleri enerjiyi yönetmesi sağlanmaktadır.

Böylece Enerji Yönetimi Standardının kurulması ile enerji tüketimlerinin düşürülmesine bağlı olarak enerji maliyetleri ve böylece enerjide dışa bağımlılık azalır, sera gazı salınımı düşürülerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Ayrıca “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan tesislerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının gerekliliklerinin yapılması istenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü‘nün Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden ve Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanabilmek için de işletmede ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının mutlaka kurulu olması istenmektedir.

EVD Enerji Yönetimi, standardın kurulması ve belgelendirimesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. ISO 50001 enerji yönetim standardı çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmalar, enerji maliyetlerini ve seragazı emisyonlarını düşürme esaslıdır.

Etkili bir enerji yönetimi ile sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiğin kurulmasına ve belgelendirilmesine yardımcı olmaktayız.

 

"Yetkili EVD Firması"
shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape