Enerji Kimlik Belgesi Olanlar İçin Konut Kredisi Avantajları

Enerji Kimlik Belgesi Olanlar İçin Konut Kredisi Avantajları

Enerji Kimlik Belgesi olan konutlar için avantajlı konut kredisi alınabilecek!

Yeni çıkan mevzuata göre konut kredilerindeki oranlar artık EKB (Enerji Kullanım Belgesi) sınıfına göre belirleniyor.

Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan kısmı konutun değerinin yüzde 80'ini aşamayacak. Ancak Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için ise yüzde 85 oranında kredi alınabilecek.

Enerji Kimlik Belgesi yani EKB, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu bir belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A harfi verimli binayı, G harfi ise verimsiz binayı göstermektedir.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye'de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi'ni çıkartmak zorunlu olmuştur. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının en düşük C olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C'nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamamaktadır.

Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için ise 01.01.2020 tarihine kadar süre tanınmıştır. Böylece 2020 yılına kadar Türkiye'deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlanmış olması beklenmektedir
Mevcut binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir.

2020 yılından sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilecektir.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 23.06.2022 tarihli kararında “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı Madde 12/A

MADDE 12/A – (Ek:RG-31/12/2013-28868) (1)

(1) (Değişik:RG-25/1/2019-30666) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde sekseni aşamaz. Bu oran, 18/4/2007tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde doksanı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde seksen beşi aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.

Kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

 

shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape