SSS

SSS

Enerji Kimlik Belgesi nedir?, Enerji Etüdü Nedir?, Zorunlu Enerji Etüdü, Kimler Enerji Yöneticisi olabilir? Kimler Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorundadır?

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

1000 m2 üzeri tüm binalarda; asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.
01 Ocak 2011 tarihinden itibaren 2020 yılına kadar mevcut tüm binaların EKB alması gerekir!

Enerji Etüdü Nedir?

Enerjinin nerede, ne kadar ve ne şekilde kullanıldığını ve Enerji Tasarrufu potansiyellerinin ne olduğunu belirlemeye yarayan bir çalışmadır.

İki çeşitttir: Ön gezi (Walk Through) ve Detaylı Etüt

Kimler Enerji Yöneticisi olabilir?


Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince
 " Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir."

Kimler Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorundadır?


Endüstriyel işletmeler: Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmelidirler.
Ticari ve hizmet binaları: Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.
Kamu binaları: Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.
Organize sanayi bölgeleri: OSB içinde bulunan ve yıllık enerji tüketimleri 1.000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere, enerji yönetim birimi oluşturulmalıdır.
Elektrik üreticileri: 100 MW üzeri elektrik üreticileri enerji yöneticisi bulundurmalıdır.

shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape