TEBLİĞLER

TEBLİĞLER

Uygulanacak tebliğler ile ilgili detaylı bilgi için hemen tıklayın. | EVD Enerji Yönetimi


5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesine Ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü Ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2010–1 )

Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27505

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi Ve Sertifika Bedelleri Ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2010–2)

Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 275055627

Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2009–2)

Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27133 Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6,Ek-7

shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape