TEP

TEP

TEP HESAPLAMA

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı resmi Gazete ’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Madde 9 - (2) (Değişik:RG-6/7/2022-31888) Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler belirtilen binalar 7 yılda bir enerji etütlerini yaptırma zorunluğu bulunmaktadır.

2019 Yılı Zorunlu Enerji Etüdü için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

yıllık enerji tüketimlerinizi TEP cinsinden hesaplayın

Dönüşecek Birim Değer TEP
ELEKTRIK (KWH)
DOGALGAZ (M3)
DOGALGAZ (KWH)
LPG (TON)
LPG (M3)
TAS KOMURU (TON)
KOK KOMURU (TON)
ODUN (TON)
FUEL OIL NO:6 (TON)
MOTORIN (TON)
MOTORIN (LT)
BENZIN (TON)
TOPLAM TEP
shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape