Deprem Teknolojilerinin Enerji Yönetim ve Bina Otomasyon Sistemleri ile Entegrasyonu Hizmeti

Deprem Teknolojilerinin Enerji Yönetim ve Bina Otomasyon Sistemleri ile Entegrasyonu Hizmeti

Deprem olayında, tesis yapılarının depreme dayanıklı olmasına rağmen yanıcı ve patlayıcı maddelerin yangınlara sebebiyet vermesi ya da üretim ekipmanlarının hasar görmesi mümkündür.

Deprem teknolojileri üzerine faaliyet gösteren Fuji Mühendislik, deprem ikincil afetlerinin önlenmesi ve yapı sağlığının izlenmesi  konularında ürün temini sağlamaktadır. Bu alanda tanımlı sistemlerin,  Enerji Yönetim ve Bina Otomasyon Sistemleri ile entegrasyonu ATALIAN tarafından sağlanabilmektedir.

“Deprem Kaynaklı İkincil Afetler” olarak ifade edilen durumlar, üretimde sürdürülebilirliği engelleyerek ciddi ekonomik kayıplar doğurabilmektedir. Ancak, “Deprem Acil Müdahale Sistemi” sayesinde, deprem esnasında, hassas makina ve ekipmanların otomatik olarak durdurulması, tehlikeli madde içeren iletim hatlarının kapatılması, anons ile paniğin kontrol altına alınması mümkün olup, bu tür ikincil afetler önlenebilmekte ve yapıların deprem sonrası sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir.

Deprem Acil Müdahale Sistemi

Deprem Acil Müdahale Sisteminin Özellikleri:


 • Sistem konfigürasyonu; ivmeölçerler, gömülü yazılıma sahip görüntüleme ünitesi ve özel iletişim kablosundan oluşmaktadır.
 • Sistem, ex-proof veya standart özelliklerde üretilebilmektedir.
 • İvmeöçerler IP 67 koruma standartlarına haizdir.
 • Gömülü yazılımı sayesinde üst düzey güvenilirliğe sahip olup yanlış alarma yol açmamaktadır.
 • Kobe depreminden bu yana Japonya’da yaşanan depremlerde başarıyla test edilmektedir.
   

Deprem Acil Müdahale Sisteminin Faydaları:


 • Depremin tetikleyebileceği (yangın, patlama, önemli makine ekipman arızası, insani panik vb.) ikincil afetlerin (sistemin, önceden belirlenmiş senaryolara göre otomatik olarak devreye girmesi sayesinde) önlenebilmesi sağlanmaktadır.
 • Yerinde ölçülen deprem bilgilerinin gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
 • Deprem bilgilerinin, sistemin dokunmatik ekranında (bağlı olan maksimum üç ivmeölçer bazında) görüntülenmesini sağlamaktadır.
 • Gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınan deprem bilgilerinin, önceden tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilmesini sağlamaktadır.
 • Müdahale edilecek sistem ve ekipmanlar ile kolay entegrasyon sağlayacak şekilde dijital ve/veya analog kontak çıkışı vermektedir.
 • Sistem, (kendi içinde) uzun mesafede çok hızlı ve hatasız iletişim sağlayan Modbus iletişim protokolü üzerinden haberleşmektedir.

"Yapı Sağlığının İzlenmesi”, 2019 Türkiye Deprem Yönetmeliği kapsamında yüksek binalar gibi bazı kritik yapılar için zorunlu tutulan bir uygulama haline gelmiştir. “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi” sayesinde, binaların gerçek deprem davranışlarını izlemek ve olası bir deprem sonrasında yapısal sistemde hasar olup olmadığını kısa sürede belirleyebilmek mümkün olabilmektedir.

Yapı Sağlığı İzleme Sisteminin Özellikleri:


 • Sistem konfigürasyonu; birbirine seri bağlı sensörler, gömülü yazılıma sahip görüntüleme ünitesi ve özel iletişim kablosundan oluşmaktadır.
 • Seri bağlı sensörler tarafından, yerinde ölçülen deprem bilgilerinin gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
 • Sensörler IP 67 koruma standartlarına haizdir.
 • Gömülü yazılımı sayesinde üst düzey güvenilirliğe sahiptir.

Yapı Sağlığı İzleme Sisteminin Faydaları:


 • Seri bağlı sensörler tarafından, yerinde ölçülen deprem bilgilerinin gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
 • Kayıt altına alınan veriler sayesinde binaların gerçek deprem davranışının izlenmesi mümkün olmaktadır.
 • Olası bir deprem sonrasında yapısal sistemde bir hasar olup olmadığı tespit edilebilmektedir.
 • Deprem bilgilerinin, sistemin dokunmatik ekranında (bağlı olan maksimum dört sensör bazında) görüntülenmesini sağlamaktadır.
 • Gerçek zamanı olarak kayıt altına alınan deprem bilgilerinin, önceden tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilmesini sağlamaktadır.

IMV Corporation tarafından 1995 Japonya Kobe Depremi’nden sonra geliştirilen teknolojiler sayesinde, deprem esnasında veya hemen ertesinde ortaya çıkabilecek ikincil afetlerin önlenmesiyle yapının deprem sonrası fonksiyonunun sürdürülebilir olması sağlanmaktır. Ayrıca, belirtilen sistemler aracılığı ile, sistemin kurulu bulunduğu yerde ölçülen deprem bilgileri kayıt altına alınmakta ve önceden tanımlı adreslere otomatik olarak e-posta ile deprem bilgilerini gönderilebilmektedir.

1999 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Fuji Mühendislik, kendi kategorisinde Japonya’da pazar lideri olan IMV firmasının global temsilcisi ve çözüm ortağıdır.

 
shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape