Enerji Etüdü | Enerji Tasarrufu | Enerji Verimliliği

Enerji Etüdü | Enerji Tasarrufu | Enerji Verimliliği

Tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır.

Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, Enerji Tasarruf Fırsatları belirlenir, yatırım maliyeti, geri ödeme süresini de içeren projeler genel hatlarıyla raporda sunulur.

Etütlerin yapılması ile işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya konması, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin ortaya konması ve nihayetinde enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

Verimlilik sağlayacak imkanların ortaya konması için tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacı ile işletmelerde incelemeler ve ölçümler yolu ile  toplanan bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve  verimlilik artışı sağlayacak önlemlere ve yatırımlara ilişkin hususlar teknik ve mali boyutları ile değerlendirilerek raporlanır.

Enerji Tasarruf Projelerinin Kriterleri; 

​Çözümler cihaz veya sistem bazında olur. Önerilen çözümler, yatırım ve devreye alma dahil geri ödeme süresi en fazla üç yıl olmaktadır. Bu süreyi aşan tasarruf imkanları için proje sunulmaz.

 

Projeler;


  • Hiç maliyetsiz ;  işletmeye dönük tavsiyeler olabilir,
  • Ekipman maliyetsiz; tamamen software ve mühendislik çözümüyle uygulama,
  • Düşük maliyetli; sensör kullanımıyla yapılabilinecek tasarruf imkanları gibi,
  • Orta ve Yüksek Maliyetli; verimsiz çalışan büyük techizatların verimlisiyle değiştirilmesi gibi olabilecektir.
  • Enerji taraması bittikten sonra tasarruf projelerinin uygulanmasının ve sonuçlarının takibi süreci başlar.
  • Merkez ofisimizden mühendislerimiz gerekli takipleri yapar. Gerekirse spesifik ölçü aletler kullanılarak tasarrufun teyitlenmesi sağlanır.shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape