Enerji Etüdü Aşamaları

Enerji Etüdü Aşamaları

Enerji Etüdü aşamaları nelerdir? Enerji Etüdünde neler yapılmalıdır?

Enerji etüdü, ön etüt ve detaylı enerji etüdü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ön etüt, enerji kaynakları ve enerji tüketim noktaları bakımından işletmeyi daha yakından tanımayı amaçlarken, detaylı enerji etütleri ölçme ve hesaplamaya dayalı olarak tasarruf potansiyelleri ortaya çıkararak, mevcut enerji performans durumunun daha iyiye gitmesini hedefler.

Ön Enerji Etüdü

EVD ekibi işletmenin veya binanın mevcut durum analizine göre yapılacak ön etüt ziyaretinden önce, işletmenin veya binanın hakkında detaylı araştırma gerçekleştirir. Bulunduğu ile ait iklim özellikleri, hizmet verme amacına göre en fazla enerji tüketiminin olabileceği kalemler tespit edilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile tamamlanır.

Detaylı Etüt

Ön etüt çalışmalarında elde edilen verilere göre, araştırma yapılması uygun bulunan konular için detaylı enerji etüdü çalışmaları yapılır.

Saha Ziyareti

Saha ziyareti tesisin veya binanın tanınması açısından büyük önem taşır. Ön etüt sırasında yüzeysel olarak üzerinde durulan enerji tüketim noktaları daha kapsamlı incelemeden geçer.

Planlama

Etüt çalışması sırasında, tesisinizde iş akışına zarar vermeden, işletmede gerçekleşecek ölçüm ve analizlerde, hangi ölçüm noktalarında ne kadar süre ile çalışmalar yapacağımız tespit eder ve siz değerli müşterilerimize sunulur.

Gözlem

Tesis veya binanızda, enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve ekipmanlar değildir. Enerji yönetim biçiminiz ve çalışanların enerji bilinç düzeyi de enerjinin verimli kullanılması açısından çok önemlidir.

Detaylı Ölçüm

Tesis veya binanızdaki enerji harcayan ekipmanlarda çeşitli ve detaylı ölçümler yapılır. EVD mühendis ekibimiz belirli periyotlarla kalibrasyonu tamamlanmış cihazlarımız ile etüt ölçümlerini gerçekleştirir.

Analiz

Ölçümler sonucunda, mevcut durumda enerji tüketen ekipmanların performansları analiz edilir, etiket değerleri ile karşılaştırılır. Verimlilik hesaplamaları raporlanır.

Değerlendirme

Enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre ayrılır ve ön etüt sırasında elde edilen veriler üzerinden durum değerlendirilmesi yapılır.

Projelendirme

Ölçüm sonuçlarında enerji maliyetlerinizi azaltıcı yönde verimlilik artırıcı proje çalışmaları sunulur.

Fizibilite

Tesis veya binanıza uygun olacak çalışma için, ilk yatırım maliyeti, yatırımın yıllık sağlayacağı tasarruf, geri ödeme süresi fizibilite edilir.

Rapor - Sunum

Yapılan tüm ölçme-değerlendirme-projelendirme çalışmaları ‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ’nün belirlemiş olduğu; enerji etüdü ve verimlilik artırıcı projelerin rapor formatına uygun olarak hazırlanır ve tarafınıza sunulur.shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape