Enerji Yöneticiliği Nedir?

Enerji Yöneticiliği Nedir?

Enerji yöneticiliği hakkında detaylı bilgi içerir.

 Enerji yöneticisi, endüstriyel tesis veya binalarda, enerji alanında tüm faaliyetleri ilgili kanun ve hükümlere uygun olarak yerine getiren kişidir. Bu faaliyetler;

·       Enerjinin etkin ve verimli kullanılması için tüketicilerde "enerji verimliliği bilinci" oluşturacak çalışmalar yaparak çalışanların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak. Bu çalışmaları tek seferde değil, belirli periyotlarda tekrarlaması,

·       Enerji tüketen sistem, ekipman ve tüketim işleyiş süreçlerinin detaylı olarak ele alınması,

·       Enerji tüketen cihazların tek tek verimliliklerinin incelenmesi, bu cihazların belirli zaman aralıklarında kalibrasyon ve bakımlarının yapılması,

·       Verimlilik çalışmaları sonucunda fayda ve maliyet analizlerinin yapılması,

·       Enerji yoğunluğunun izlenmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması,

·       Fosil yakıtları kullanmak yerine  alternatif enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretme ve tüketme için çalışmalar yapılması,

·       Birim ürün veya birim fayda başına karbondioksit salım miktarlarının belirlenmesi, azaltılması için çalışmaların yapılması,

·       Üretilen ürün veya mal için, ne kadar enerji tüketildiğinin belirlenmesi ve bunların düzenli olarak belirli periyotlar halinde yönetime sunulması,

·       Her ay içerisinde yönetim ve enerji yöneticisinin ortak kararla belirlediği bir günde, bina veya tesise ziyaretlerin yapılarak kontrollerin sağlanması, raporların hazırlanması, Enerji yönetimi konusunda yapılan tüm çalışma ve hizmetlerin, her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Genel Müdürlüğü’ne sunulmasını kapsar.
shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Referanslar

title

shape