TR | EN

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) süresi 2 Mayıs 2020'de doluyor

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya vermeyle ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında mal sahibi Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. 

Bina sahipleri, Bina yöneticileri veya Enerji Yöneticileri 2 Mayıs 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesini almakla mükelleftirler. 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.