shape
shape
teklif

Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Teklifi Al!

title

Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) hemen almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz!.

shape

Enerji Yönetimi

title

Enerji Yönetimi, tesislerde ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerinin enerjiyi verimli kullanarak azaltılması, aynı enerji ile daha çok üretim yapılması, karlılığın artırılmasıdır.

Enerji Tüketim Azaltılması

Enerji Tüketim Azaltılması

Kısıtlama uygulamaksızın yani gerekli olan 3 ışıktan 1’ini söndürerek değil akıllı Mühendislik Çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılması

Ergelis

Ergelis

ATALIAN‘ın global enerji yönetim modeli olan Ergelis, Fransa’da innovasyon ödülü almıştır.

Ergelis

Ölçüm Hizmetleri

EVD Enerji Yönetimi deneyimli kadrosu ve Türkak onaylı kalibrasyonlu cihazları ile, tesisinizde Ölçüm Hizmetleri vermektedir.

Ölçüm Hizmetleri

Çevre Kirliliği ve Sürdürülebilirlik

Azalan enerji kaynakları, artan çevre kirliliği ile Enerji Yönetiminin önemi git gide artmaktadır.

Çevre Kirliliği ve Sürdürülebilirlik
shape
Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır.

Enerji Kimlik Belgesi için son tarih 01.01.2020!
Enerji Kimlik Belgesi için son tarih 01.01.2020!

Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının en düşük C olması gerekmektedir.

shape
Gerçek Zamanlı Enerji Tüketimi

Gerçek Zamanlı Enerji Tüketimi

Enerji tüketen sistemlerinizin anlık olarak tüketimini takip etmenize olanak sağlar.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Gereksiz enerji tüketimlerinizi takip edebilir ve bunları iyi bir şekilde yönetebilmenizi sağlar.

Enerji Yönetimi

Enerji İzleme

Anlık enerji tüketiminizi, elektrik kalitenizi, reaktif ve aktif güç tüketimlerinizi izleyebilirsiniz.

Enerji İzleme

Takip

Geçmiş zamanlarla kıyaslama yapabilir, saatlik, günlük, haftalık, aylık tüketim raporları oluşturabilirsiniz.

Takip
shape

Enerji Etüdü

Enerji Etüdü, Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca bazı tesisler için yükümlülüktür.

Maliyetsiz Projeler
Maliyetsiz Projeler

Hiç maliyetsiz; işletmeye dönük tavsiyeler olabilir. Ekipman maliyetsiz; tamamen yazılım ve mühendislik çözümüyle uygulama

Maliyetli Projeler
Maliyetli Projeler

Düşük maliyetli; sensör kullanımıyla yapılabilinecek tasarruf imkanları v.b Orta ve Yüksek Maliyetli; verimsiz çalışan büyük teçhizatların verimlisiyle değiştirilmesi gibi olabilecektir.

Maliyetli Projeler
Maliyetli Projeler
shape

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Kimler Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorundadır?, Kimler Enerji Yöneticisi olabilir?, Enerji Etüdü Nedir?,Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Mevcut Binalar: 1 Ocak 2011 tarihinden önce Yapı Ruhsatı almış binalardır.

Eski (Mevcut) Binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nce verilen (EVD ) Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerindedir.

Enerji Kimlik Belgesi’nin binanın tamamına yönelik hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı da hazırlanabilmektedir.

10 yıl geçerli olan enerji kimlik belgesinin bir suretinin, her tür alım-satım ve kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi zorunlu olacaktır.

 Çok Uygun Fiyatlarla Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için iletişim bilgilerimiz üzerinden Türkiye'nin ilk yetkili EVD firması olan EVD Enerji Yönetimi ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Enerjinin nerede, ne kadar ve ne şekilde kullanıldığını ve Enerji Tasarrufu potansiyellerinin ne olduğunu belirlemeye yarayan bir çalışmadır.
İki çeşitttir: Ön gezi, (Walk Through) ve Detaylı Etüt

Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince
 " Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir."

Toplam İnşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binaların yönetimleri 8. Maddede  belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere binalarındaki çalışanları arasında enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alırlar.

Kimler Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorundadır?
Kimler Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorundadır?
shape

Referanslar

title

shape